Radioland Logotyp
Radioland Polska

tel. 531 111 112
e-mail: pawel@radioland.pl

Radioland Paweł Kołodziej
ul. ks. Gurgacza 18
33-300 Nowy Sącz

NIP: 734 290 08 97
REGON: 120484108W i e l o l e t n i e   d o ś w i a d c z e n i e
g w a r a n c j ą   p r o f e s j o n a l n e j   o b s ł u g i .SPRZEDAŻ / MONTAŻ / SERWIS
urządzeń
radiokomunikacyjnych (w tym PMR, CB Radio, hamRadio),
radiodyfuzyjnych (nadawcze stacje radiowe - Broadcast / Netcast),
telewizji przemysłowej (monitoring przemysłowy CCTV),
inteligentnego budynku (automatyka BMS).
Ogólne usługi w zakresie
RTV / SAT oraz NET - dostarczanie drogą radiową
szerokopasmowego internetu WiFi (radiolinie).
Doradztwo / projektowanie techniczne.
Radiokomunikacyjne: kursy - szkolenia - warsztaty (łączność radiowa).
Public relations (PR).

Profesjonalne, sprawdzone urządzenia dla łączności
w paśmie obywatelskim CB Radio (bez zezwoleń / licencji)
Sprzedaż / Montaż / Serwis / Szkolenia obsługi i łączności.

Profesjonalne, sprawdzone urządzenia dla łączności
w paśmie PMR446 (bez zezwoleń / licencji)
Sprzedaż / Serwis / Szkolenia obsługi i łączności.

Amatorska Służba Radiokomunikacyjna (krótkofalarstwo / hamRadio)
Radioamatorskie anteny dla częstotliwości: 29 MHz, 50 MHz, 70 MHz.

Radioland właścicielem ogólnopolskiej komercyjnej stacji radiowej Fun Radio Polska.
Fun Radio Poland ™ - Independent Entertainment Broadcast.

Radioland - Baner

Radioland wspópracuje z RadioTeam Polska.
. RadioTeam Polska


A.D. MMXXIII /// Radioland Polska /// 2023