Radioland Polska

Radioland Polska


tel. 531 111 112
e-mail: pawel@radioland.pl

Radioland Paweł Kołodziej
ul. ks. Gurgacza 18
33-300 Nowy Sącz

NIP: 734 290 08 97
REGON: 120484108

Bank Pekao:
Numer konta: 53 1240 4748 1111 0010 9983 2000
IBAN: PL+ 53 1240 4748 1111 0010 9983 2000
SWIFT / BIC: PKOPPLPWW i e l o l e t n i e   d o ś w i a d c z e n i e
g w a r a n c j ą   p r o f e s j o n a l n e j   o b s ł u g i .
SPRZEDAŻ / MONTAŻ / SERWIS
urządzeń
radiokomunikacyjnych (w tym PMR, CB Radio, hamRadio),
radiodyfuzyjnych (nadawcze stacje radiowe - Broadcast / Netcast),
telewizji przemysłowej (monitoring przemysłowy CCTV),
inteligentnego budynku (automatyka BMS).
Ogólne usługi w zakresie
RTV / SAT oraz NET - dostarczanie drogą radiową
szerokopasmowego internetu WiFi (radiolinie).
Doradztwo / projektowanie techniczne.
Radiokomunikacyjne: kursy - szkolenia - warsztaty (łączność radiowa).
Public relations (PR).


Internetowa platforma handlowa Allegro


www.cbradio.pro - Profesjonalne, sprawdzone urządzenia dla łączności
w paśmie obywatelskim CB Radio (bez zezwoleń / licencji)
Sprzedaż / Montaż / Serwis / Szkolenia obsługi i łączności.


www.pmr446.pro - Profesjonalne, sprawdzone urządzenia dla łączności
w paśmie PMR (bez zezwoleń / licencji)
Sprzedaż / Serwis / Szkolenia obsługi i łączności.


Amatorska Służba Radiokomunikacyjna (krótkofalarstwo / hamRadio)
Radioamatorskie anteny GP dla pasm: 10 m, 6 m, 4 m (29 MHz, 51 MHz, 70 MHz).


Radioland właścicielem ogólnopolskiej komercyjnej stacji radiowej Fun Radio Polska.
Fun Radio Poland ™ - Independent Entertainment Broadcast.


A.D.
MMVII - MMXXI
(2007 - 2021)