Radioland Polska

Radioland Polska


tel. 531 111 112
e-mail: pawel@radioland.pl

Radioland Paweł Kołodziej
ul. ks. Gurgacza 18
33-300 Nowy Sącz
NIP: 734 290 08 97
REGON: 120484108

Bank Pekao:
Numer konta: 53 1240 4748 1111 0010 9983 2000
IBAN: PL+ 53 1240 4748 1111 0010 9983 2000
SWIFT / BIC: PKOPPLPWW i e l o l e t n i e   d o ś w i a d c z e n i e
g w a r a n c j ą   p r o f e s j o n a l n e j   o b s ł u g i .
SPRZEDAŻ / MONTAŻ / SERWIS
urządzeń
radiokomunikacyjnych (w tym PMR, CB Radio, hamRadio),
radiodyfuzyjnych (nadawcze stacje radiowe - Broadcast / Netcast),
telewizji przemysłowej (monitoring przemysłowy CCTV),
inteligentnego budynku (automatyka BMS).
Ogólne usługi w zakresie
RTV / SAT oraz NET - dostarczanie drogą radiową
szerokopasmowego internetu WiFi (radiolinie).
Doradztwo / projektowanie techniczne, szkolenia RF,
Public relations (PR).


Internetowa platforma handlowa Allegro


Radioland właścicielem ogólnopolskiej komercyjnej stacji radiowej Fun Radio Polska.
Fun Radio Poland ™ - Independent Entertainment Broadcast.


A.D. MMXX
(2020)